Giới Thiệu

Sàn Giao dịch Bất động sản Điền Lộc Phát là đơn vị tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ marketing để bán, chuyển nhượng, cho thuê các công trình nhà, văn phòng,  các sản phẩm do: (i) Công ty thực hiện đầu tư, tạo lập; và (ii) của khách hàng là cá nhân và các doanh nghiệp khác gửi lên sàn giao dịch;

Thu thập và phân tích các dữ liệu, thông tin về cung cầu và biến động giá cả của thị trường bất động sản để tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty trong việc xác lập, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Cập nhật các quy định pháp luật về lĩnh vực bất động sản, vận dụng phù hợp với kế hoạch kinh doanh và các hoạt động của công ty.

“Cam kết về chất lượng sản phẩm

Chúng tôi phục vụ bằng sự nhiệt huyết, sáng suốt, hành động hết lòng vì lợi ích của khách hàng nhằm tạo sự an tâm và tin cậy trong tâm thức Khách hàng.

Chúng tôi luôn hướng tới tìm hiểu nhu cầu khách hàng và tìm giải pháp đáp ứng cho họ dù là nhỏ nhất.

Tất cả chúng tôi hàng giờ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chất lượng chuyên nghiệp tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí của Khách hàng.

Chúng tôi luôn nghiên cứu, tư duy, sáng tạo và cải tiến, nâng cấp hệ thống làm việc bằng các giải pháp công nghệ tiên tiến để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, chất lượng của Khách hàng.

Chúng tôi chia sẻ công việc về kinh nghiệm, kỹ năng và hợp tác lẫn nhau nhằm tạo lợi ích chung cho các bên tham gia.

logo_footer