• -Đất kv Thuận an hầu như là đất vườn cây ăn trái.Có rất nhiều nhà thầu ,khách hàng sẽ ko biết nên giao cho thầu nào để khi xây nhà có.