• Quá trình mua bán nhà đất

    -Sau khi bên mua và bên bán thống nhất đi đến việc đặt cọc mua nhà, đất ( tiền cọc này là hiểu như tiền để giữ chỗ cho nhà ,đất.