Quá trình mua bán nhà đất

-Sau khi bên mua và bên bán thống nhất đi đến việc đặt cọc mua nhà, đất ( tiền cọc này là hiểu như tiền để giữ chỗ cho nhà ,đất sắp giao dịch.)

-Bên mua đặt cọc xong tiến hành lăn tay cùng bên bán và người làm chứng.Sau 30 ngày kể từ ngày đặt cọc là đến ngày ra công chứng, bên mua chồng đủ số tiền còn lại cho bên bán hoặc giữ lại 10-20 triệu đến khi ra sổ tên của bên mua rồi thì đưa đủ

-Ngày ra công chứng mà bên mua ko ra ký tên,chồng tiền thì bên bán có quyền bán nhà,đất đó cho người khác mà ko vi phạm hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

-Bên bán có quyền ” bẻ cọc “,có nghĩa là bất cứ lúc nào trong 30 ngày chờ ra công chứng,bên bán ko bán nữa và mặc nhiên phải trả lại tiền cọc cho bên mua và đền thêm số tiền bằng với số tiền bên mua đã đặt cọc

-Sau khi công chứng xong thì khoảng 30-40 ngày nếu nhanh bên mua sẽ nhận được sổ,trường hợp đất lên thêm thổ cư phải chờ thêm 22-30 ngày nữa

-Trong hợp đồng đặt cọc đã có dấu vân tay khi lăn nên bên mua ko lo bị lừa đảo,bên mua nên xem kỹ cmnd của bên bán và tốt nhất đặt cọc tại nhà bên bán